Ждан-Андрій Новаківський

image001У лютому 2017 року буде відзначатися сімдесят років від дня народження відомого архітектора-реставратора, представника однієї з відомих родин україн­ської культури Андрія Новаківського (1947–2001).

Дід Андрія, Олекса Новаківський (1872–1935) — визначний український художник-живописець модерністичного спряму­вання. Від 1913 року працював у Львові, де під патронатом владики Андрея Шептицького заснував художню школу, з якої вийшло багато відомих українсь­ких митців XX ст.

Тато Ярослав Новаківський (1920-1982) був архітектором-урбаністом, багаторічним директором державного проектного інституту ДІПРОМІСТ. Він опрацював генеральний план Львова, у якому було закцентовано на унікальності історико-архітектурної спадщини старого міста, виступив одним з ініціяторів створення Львівського історико-архітектурного заповідника. Мама Дарія Славецька (1917-2001) була знаною львівською спортсменкою і пластункою.

Ждан-Андрій народився 12 лютого 1947 року у Львові. Навчався у середніх школах № 1 та № 55, у 1964-1969 роках у Львівській політехніці за спеціяльністю архітектора. На формування професійної майстерности великий вплив мали викладачі Андрій Рудницький, Роман Липка, Тетяна Максимюк, та, в першу чергу, — тато Ярослав Новаківський.

Відразу після закінчення інституту Андрій розпочав працю в Українському спеціяльному науково-реставраційному виробничому управлінні (УСНРВУ) Держбуду України. Перші кроки архітектора-реставратора були під керівницт­вом Ігора Старосольського та Івана Могитича. Вже в 1970 році він став началь­ником науково-дослідних реставраційних відділів Львівської міжобласної спеціяльної науково-реставраційної майстерні УСНРВУ, а з реорганізацією системи реставрації у 1980 році - головним архітектором проектів Львівської комплекс­ної архітектурно-реставраційної майстерні інституту Укрпроектреставрація.

Андрій Новаківський та Іван Могитич на конференції в Кам'янці Подільському. Фото 1978 року

Андрій Новаківський та Іван Могитич на конференції в Кам’янці Подільському.
Фото 1978 року

Як керівник, основними напрямками діяльности проектного реставраційного підрозділу вважав: створення, розвиток, професійна спеціялізація науково- дослідних проектних відділів; впровадження методології історико-архітектурної паспортизації та натурного дослідження пам'яток історії та культури; опрацю­вання комплексної науково-дослідної проєктно-технічної документації; рестав­рація та пристосування пам'яток архітектури; паспортизація та дослідження пам'яток містобудування; опрацювання проектів охоронних зон пам'яток архі­тектури та містобудування; регенерація забудови кварталів в історичних частинах міст; налагодження співпраці з установами охорони пам'яток архітектури Литви та Польщі; участь в організаційній роботі з реорганізації науково-дослідних проектних відділів в інститут Укрпроектреставрація.

Андрій Новаківський - автор та керівник низки проектів реставрації, більшість з яких була реалізована. Зокрема, під його керівництвом розроблені проекти: 

 • реставрації дерев'яних церков в селах: Гусний, Буківець, Ізки, Торунь Закарпатської области; Потелич Львівської областе (1969-1973);
 • реставрації Скиту Манявського Івано-Франківської области (1969-1980);
 • реставрації окремих ринкових кам'яниць у Львові: № 2 - музей «Стара пошта» (1979-1980), № 10 - Музей меблів (1979-1980), № 19 - Львівська обласна організація УТОПІК (1971-1973), № ЗО - магазин «Тканини» (1974), № 37-38 - магазин фірми «Весна» (1981-1983), № 41 - антикварна майстерня (1972-1973);
 • проекти впорядкування реклами та художніх вивісок магазинів на Ринку: «Сувеніри», «Квіти», «Ґудзики», «Тканини», «Годинники», аптеки, фірми «Жовтень» (1973);
 • реставрації збережених фрагментів львівських оборонних споруд XV- XVII ст. (1982);
 • реконструкції ансамблю Бернардинського монастиря (1972–1973) з реставрацією прясла оборонного муру (1973), Глинянської вежі (1973- 1975), пристінних приміщень з пристосуванням для потреб Львівської м о СНРВ майстерні (1973-1975);
 • реставрації монастиря Кармеліток черевичкових з костелом Стрітення Господнього з пристосуванням під «Будинок якости» (1973-1975, 1980-1981);
 • реставрації Міського арсеналу з пристосуванням під Музей зброї (1973-1980);
 • реставрації монастиря Кармелітів босих з пристосуванням під Музей архітек­тури (1974-1976);
 • реставрації монастиря Домініканів з пристосуванням (пивниць) під фондосховище музею Історії релігії (1975-1980), костелу Марії Сніжної з пристосуванням під Центр дитячої творчости (1978);
 • реставрації костелу Св. Єлизавети та монастиря Бенедиктинок з пристосуванням під суспільно-громадські функції міста (1980);
 • реставрації ансамблю Вірменського собору з пристосуванням під центр україно-вірменських культурних зв'язків (1980);
 • реставрації кам'яниці на вул. Ставропі­гійській, 1 з пристосуванням під Музей-аптеку (1981-1984);
 • реставрації замку в Свіржі з пристосуванням під Будинок творчости Спілки архітекторів України (1977- 1979);
 • реставрації пропозиції з комплексної реставрації та пристосування забудови кварталів ансамблю площі Ринок (1974);
 • пропозиції з архітектурно-планувального форму­вання Історико-архітектурного заповідника у Львові (1973-1975).
Андрій Новаківський та Любарт Ліщинський на зустрічі з литовськими реставра¬торами в приміщеннях МОМу. Фото 1978 року.

Андрій Новаківський та Любарт Ліщинський на зустрічі з литовськими реставраторами в приміщеннях МОМу. Фото 1978 року.

Хто працював з Андрієм Новаківським, запам'ятав винятково творчу атмосфе­ру в його майстерні. Він створив окремий відділ, що займався реставрацією пам'яток архітектури історичного Львова. Колектив, який складався з Любарта Ліщинського, Костя Присяжного, Ганни Новаківської, Славка Крупчука, Ліди Горницької, Ліди Липки, Олі Бабич, Тоні Гевак, гуртували молодість, бажання творити і велика любов до рідного міста. Бракувало досвіду і вміння, тому вчились всі разом, досліджуючи і вивчаючи пам'ятки, аналоги та доступні іконо­графічні матеріяли. Надзвичайно цікавою і плідною була співпраця з рестав­раторами Литви.

Кожна робота з реставрації супроводжувалась глибоким вивченням історич­них матеріялів, поглибленими дослідженнями пам'ятки, що давало підставу до оригінальних і водночас обґрунтованих вирішень, після яких вона поставала у значно атракційнішому вигляді, аніж до реставрації. Як зразок, можна назвати музей-арсенал чи оборонні споруди Бернардинського монастиря у Львові.

Творча праця Андрія Новаківського була удостоєна відзнак на різних конкурсах: перша премія за проект монументу возз'єднання у Львові (конкурс Міністерства культури України, 1969); друга премія за творчу діяльність у 1969-1973 роках (огляд Спілки архітекторів України, 1973); друга премія за проект реставрації та пристосування замку в Свіржі (конкурс кращих проектів в галузі містобудівництва та архітектури України, 1979); республіканська премія ім. М. Островського в галузі образотворчого мистецтва та архітектури за творчу діяльність у 1969-1980 роках (1980); грамоти за проекти реставрації та пристосування кам'яниць № 37-38 на пл. Ринок і Музею-аптеки у Львові (огляд-конкурс на кращі проекти в галузі архітектури та містобудівництва України, 1984).

 
Андрій Новаківський та Віра Свєнціцька в Національному музеї. Фото 1980-х років.

Андрій Новаківський та Віра Свєнціцька в Національному музеї. Фото 1980-х років.

 

Від 1983 по 1994 рік Андрій Новаківський працював директором Національ­ного музею у Львові. Його вчителями з музейної справи були Віра Свєнціцька та Борис Возницький. Опріч основної музейної роботи Андрій популяризував українське мистецтво, заповнював прогалини музейної збірки творами, репресо­ваними радянською системою, налагоджував міжнародні зв'язки.

З ініціятиви Новаківського були реконструйовані і створені нові відділи- музеї Національного музею у Львові, зокрема, художньо-меморіяльні музеї: Леопольда Левицького (1984), Івана Труша (1986-1989), Антона Манастирсь- кого з меморіяльною кімнатою лікаря Маркіяна Панчишина (1988-1990), Михай­ла Біласа в Трускавці (1990-1992), Леся Курбаса в Самборі (1991-1992), фотомистецтва в костелі Марії Сніжної у Львові (1984-1986), садиба Устияно- вичів у Вовкові (1988-1992); розширений відділ Національного музею в Черво- нограді (1984-1990) зі створенням Музею мистецтва Сокальщини (1989-1992); реконструйований музей Олекси Новаківського (1986-1987); відтворений музей «Бойківщина» в Самборі (1990-1993); приєднаний будинок на пр. Свободи, 20 та створена в ньому експозиція українського мистецтва ХІІІ-ХХ ст. (1991-1993).

 
Андрій Новаківський на пікеті Музею Леніна з вимогою передачі буди-нку Національному му-зею. Фото 1990 року.

Андрій Новаківський на пікеті Музею Леніна з вимогою передачі будинку Національному музею. Фото 1990 року.

Андрій Новаківський завжди був у вирі громадського життя. Він входив до архітектурно-реставраційної Ради Державного історико-архітектурного запо­відника у м. Львові (1975-1983), правління Спілки архітекторів (1979-1984), Клубу творчої молоді Львова (1978-1984), УТОПІК (1981-1983), Львівської обласної організації Українського фонду культури (1988-1994), Українського комітету Міністерства культури України в справі організації виставки «Скарби музеїв України» (1991-1994), був членом журі зі спорудження пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому (1991), науково-координаційної ради Націо­нальної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (1993- 1994) та ин.

Відчуваючи обов'язок перед пам'яттю та спадщиною свого діда, 1996 року Андрій Новаківський створив Благочинний фонд «Олекса Новаківський та його Мистецька школа». На кошти фонду були організовані виставки творів Олекси Новаківського та митців його школи, наукові конференції, здійснювалася фінансова підтримка наукових та мистецьких видань, створено компутеровий реєстр творів Олекси Новаківського і його учнів, налагоджува­лася співпраця з музеями в Україні та за кордоном.

Помер Новаківський 25 жовтня 2001 року, не доживши і до 55-ти. У пам'яті друзів і колег по роботі, у громадській діяльності він залишився одним з організаторів реставраційної справи у Галичині, автором численних проектів реставраврацій пам'яток архітектури, активним музейним працівником та популяризатором українського мистецтва.

Ганна Новаківська

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Новаківський Ждан-Андрій Ярославович .

1. БІОГРАФІЧНІ ДАНІ :

Народився 12 лютого 1947 року в м. Львові / Україна / .

Національність : українець ;

Родина :

Батько :          Новаківський Ярослав Олексійович (1920-1982) ;

Мати :             Новаківська ( Славецька) Дарія Олександрівна (1917) ;

Сестра :          Новаківська-Лєщенко Марта Ярославівна (1941-1990) ;

Дружина         Новаківська (Максимюк) Ганна Максимівна (1946) ;

Діти :              Новаківський Данило (1970) ; Новаківська Дзвінка (1974) ; Новаківський Олекса (1982) ;

Освіта :

Початкова :    СШ №1 /1953-1961/, СШ №55 /1961-1964/ ;

Вища   :          Львівський Політехнічний інститут, Інженерно-будівельний факультет,                                   спеціальність ”Архітектура” /1964-1969 / ;

Додаткова :    стажування в профільних установах Польщі та Литви (1975-1983), в музеях США (1992), в музеях Канади (1992); професійне навчання в АТ “КІНТО” (1994-1996), Львівський інститут менеджменту – ДКЦПФР (1999).  

Вчителі з фаху :

Архітектура : Я.Новаківський, А.Рудницький, Р.Липка, Т.Максимюк ;

Реставрація :  І.Старосольський,  І.Могитич ;

Музеєзнавство :В.Свенціцька, Б.Возницький ;

Службова діяльність :

1969-1970 — архітектор Українського спеціального науково-реставраційного виробничого управління / УСНРВУ/ Держбуду України ;

1970 — виконуючий обов"язки начальника науково-дослідного реставраційного відділу № 5 Українського спеціального науково-реставраційного виробничого управління Держбуду України ;

1970-1980    начальник науково-дослідних реставраційних відділів Львівської м/о СНРВ             майстерні УСНРВУ Держбуду України ;

1980-1983 — головний архітектор проектів Львівської комплексної архітектурно-реставраційної майстерні інституту "Укрпроектреставрація" УСНРВУ Держбуду УРСР ;

1983-1994 — директор Національного музею в м. Львові ;

1994-1997 — директор Львівської філії Акціонерного товариства  ІК " КІНТО" ;  

1997–2001      директор Реєстратора ТзОВ “ГАЛ-ЕРА”

з 01.02.2001  заст. Директора Реєстратора ТзОВ “ГАЛ-ЕРА”

Громадська діяльність :

 • член Спілки Архітекторів СРСР з 1974р.                                                                     
 • член архітектурно-реставраціної Ради Державного історико-архітектурного заповідника м. Львова  / 1975-1983/
 • член Правління львівської організації САУ /1979-1984 / "заступник голови Правління Л/0 САУ / 1980р. /
 • член Правління Клубу творчої молоді м. Львова          /1978-1984 /
 • заступник голови Правління КТМ           / 1980-1981 /
 • член Правління районної організації УТОПІК   /1981-1983/
 • член обласної Ради директорів музеїв    /1983-1994 /
 • член Правління Львівської обласної організації Українського фонду культури         /1988-1994 /
 • член журі зі спорудження пам"ятника Митрополита Андрея Шептицького  /1991/
 • член Українського комітету Міністерства культури України в справі організації виставки "Скарби музеїв України" / 1991-1994 /
 • член оргкомітету створення "Фонду Дмитра Шелеста"  /1992р./
 • член оргкомітету по створенню Українського комітету міжнародної ради музеїв /ІСОМ/ 1993р.
 • член науково-координаційної ради Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей / 1993-1994 /
 • член редколегії українського фотомистецького журналу "СВІТЛО Й ТІНЬ" з 1991р.
 • голова благодійного фонду “Олекса Новаківський та його Мистецька школа”з 1996р

РЕСТАВРАЦІЙНА   ДІЯЛЬНІСТЬ / 1970 - 1983рр. /

НДРВ ЛЬВІВСЬКОЇ м /о СНРВ майстерні / інститут “Укрпроектреставрація”

основні напрямки діяльності :

 • -створення, розвиток, професійна спеціалізація науково-дослідних проектних відділів.
 • -          впровадження методології історико-архітектурної паспортизації                        та натурного дослідження пам"яток історії та культури ;
 • -впровадження методології опрацювання комплексної науково-дослідної проектно-технічної документації ;
 • -реставрації та пристосування пам"яток архітектури ;
 • -впровадження методології паспортизації та дослідження пам"яток містобудівництва ;
 • -впровадження методології опрацювання проектів охоронних зон пам"яток архітектури та містобудівництва ;
 • -впровадження методології дослідження та проектування реконструкції з консерваційно-реставраційними роботами забудови житлових кварталів в історичних частинах міст ;
 • -налагодження співпраці з установами охорони пам"яток архітектури Литви та Польщі
 • -участь в організаційній роботі по реорганізації науково-дослідних проектних відділів в інститут "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

10.    ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОЕКТІВ (виконаних у співавторстві)

       проект / реалізація

 • -Палац студентів в м. Львові  - дипломний проект                                             1969
 • -конкурсний проект Монументу Возз"єднання в м. Львові                                1969
 • -проект детального планування центру м. Львова /л/ф "Діпроміст"/                1968-1970                                                                                                                                                                        
 • -історико-архітектурний аналіз пам”яток історії та культури
 • -аналіз територіального розвитку м. Львова ХІІІ-ХХ ст.
 • -історико-архітектурний опорний план
 • -реставрація пам"яток дерев"яної архітектури Закарпатської обл.
 • /в селах Гусна, Буківці, Ізки, Торунь/                                      1969-1970 /1970-1973
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, проект                                   реставрації пам"ятки архітектури ХУ11 ст. монастиря                                       Скит в с. Манява, Івано-Франківської обл.                       1969-1971 /1971-1980   
 •                         - реставрація ансамблю пам"ятки дерев"яної архітектури ХУ1Іст.
 • церкви в с.Потелич Львівської обл.                                              1971 -1972 /1972-1973
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, проект реставрації та пристосування до сучасних потреб приміщень пам"яток архітектури ансамблю площі Ринок в мЛьвові :
 • - пл.Ринок, 19 - Львівська обласна організація УТОПІК 1971 -1972 /1972-1973
 • -пл.Ринок,41 - антикварна майстерня                               1972     / 1972-1973
 • -пл.Ринок.ЗО - магазин "Тканини"                                    1974     / 1974
 • -пл.Ринок,2 - музей "Стара пошта"                                              1979-1980/поч.1979
 • -пл.Ринок, 10 - музей "Меблі"                                           1979-1980 /1979-1980
 • -пл.Ринок 37-38 - магазин фірми "Весна"                        1981-1983 /1982-1983
 • -проект впорядкування реклами магазинів ансамблю пл.Ринок       1973
 • -проекти художніх вивісок магазинів:"Сувеніри" ."Квіти",                                      аптеки, фірми "Жовтень", “Гудзики", “Тканини"," Годинники”        1973 / 1973
 • -пропозиції по комплексній реставрації збережених       фрагментів            оборонних споруд ХУ І-ХУШ ст. в м. Львові                                        1982
 • -пропозиції комплексної реконструкції ансамблю Бернардинів                                        в м. Львові з виконанням реставрації окремих частин                          1972-1973
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, комплексний                      проект реставрації   :
 • -  прясла оборонної стіни ансамблю                                       1973/1973
 • -  Глинянської вежі                                                                  1973-1974 / 1973-1975 
 • -реставрація та пристосування пристінних приміщень                                            для потреб Львівської м/о СНРВ майстерні                         1973 / 1973-1975
 • -проект реставрації та пристосування під Обласний будинок                           якості ансамблю костелу та монастиря Стрітення в м Львові    1973-1974 / 1973-Ї 975
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, комплексний                      проект реставрації та пристосування під Музей зброї                                       пам"ятки архітектури ХУ-ХУІІІст. Міського арсеналу                                         в м Львові                                                                          1973-1979 / 1973-1980
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, комплексний                     проект реставрації та пристосування під Музей Архітектури                приміщень пам"ятки архітектури ХУ11- ХУ11Іст.ансамблю                            костелу Кармелітів в м. Львові                                              1974 – 1976 / 1976
 • -проект реставрації та пристосування під фондосховища                                         музею Історії релігії підвальних приміщень комплексу                                  Домініканів в м Львові                                                            1975-1976 / 1976-1980
 • -комплексний проект реставрації та пристосування підБудинок                                  творчості Спілки архітекторів України пам"ятки архітектури                              ХУІІст. замку в с.Свірж Львівської обл.                                1977-1979 / 1977-п.с.
 • -історико-архітектурні та натурні дослідження, комплексний                     проект реставрації та пристосування приміщень Музею-аптеки,                                 пам"ятки архітектури ХУ- ХУ11Іст.в м. Львові                        1981-1983 / 1982-1984
 • -пропозиції по комплексній реставрації та пристосуванню                                  забудови кварталів ансамблю пл.Ринок в м Львові                                         1974
 • -комплексні історико-архітектурні дослідження пам"яток історії та культури, містобудівництва та ландшафту, опрацювання охоронних зон історико-архітектурного та ландшафтного середовища м. Львова, опрацювання проекту                  "Пропозиції по архітектурно-планувальному  формуванню                                     історико-архітектурного заповідника м Львова"                                   1973-1975         /проект схвалено на засіданні Вченої ради по охороні пам"яток                      архітектури ДержбудуУкраїни / Протокол № 11 від 25.09.1975р./                затверджено до реалізації Постановою Кабінету Міністрів України                        № 125 від 25.06.1975р.та Рішенням Львівської обласної Ради                народних депутатів № 321 від 9.07.1975р "Про створення         Державного        історико-архітектурного заповідника в м Львові"                    
 • -пропозиції перспективного розвитку Музею історії релігії                                              в комплексі костелу та монастиря Домініканів в м Львові                        1976 / 1977
 • -пропозиції реставрації та пристосуванню комплексу костелу                  Марії Сніжної в м. Львові під Центр дитячої творчості                      1978
 • -проекти охоронних зон пам"яток архітектури Закарпатської обл.          1977-1979
 • -проекти охоронних зон пам"яток історії та культури м Львова               1979-1981
 • -пропозиції по комплексній реставрації та пристосуваннюпід                           суспільно-громадські функції міста костелу Єлизавети  в м. Львові         1980
 • -проект пристосування під виставочні зади Будинку якості                               підвальних приміщень комплексу Стрітення в м Львові                    1980-1981 / 1981
 • -пропозиції по комплексній реставрації та пристосуванню                                           під суспільно-громадські функції міста ансамблю                                      Бенедиктинок в м. Львові                                                                               1980
 • -пропозиції по комплексній реставрації та пристосуванню                                           під центр україно-вірменських культурних зв”язків                                     ансамблю Вірменського собору в м. Львові                                                 1980
 • -технічний проект реставрації та пристосування забудови                                  кварталу № 5 Державною історико-архітектурного                                         заповідника м Львова                                                                                         1979-1981

 

11.    АРХІТЕКТУРНІ  РОБОТИ  ВІДЗНАЧЕНІ НА КОНКУРСАХ:

 • -Проект Монументу Возз"єднання в м. Львові                                                                                                                                      / конкурс Міністерства культури України – перша премія /                      1969
 • -Творча діяльність заперіод 19б9 –1973 р.р.                                                                             /огляд Спілки архітекторів України – друга премія /                            1973
 • -Проект реставрації та пристосування замку в с.Свірж під                                     Будинок творчості Спілки архітекторів України                                                  /конкурс кращих проектів в галузі містобудівництва                                                   та архітектури для України – друга премія /                                          1979
 • -Творча діяльність за період 19б9 – 1980 рр.                                                     /Республіканська премія імені М.Островського                                                      в галузі образотворчого мистецтва та архітектури/                              1980
 • -Проект реставрації та пристосування приміщень будинків                                           № 37-38 на пл.Ринок в м. Львові під магазин-салон фірми "Весна"                                                /огляд-конкурс на кращі проекти в галузі архітектури                                     та містобудівництва України – грамота /                                              1984
 • -Проект реставрації та розширення приміщень Музею-аптеки                              в м. Львові, пам"ятки архітектури ХУ-ХУШст.                                                         /огляд-конкурс на кращі проекти в галузі архітектури                                           та містобудівництва України – грамота /                                            1984

МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

Національний музей у Львові / І983-1994рр. /

-розширення існуючих та створення нових науково-фондових відділів в музею ;

-систематичне поповнення фондових збірок музею ;

-організація науково-дослідної роботи відділів музею ;

-забезпечення видавничої діяльності музею ;

-організація масового відвідування експозицій музею ;

-організація "уроків на експозиціях" для учнів шкіл та студентів вузів       м.Львова ;

-організація в музею курсів писанкарства та вишивальниць ;

-організація в музею кінолекторію шедеврів кіномистецтва ;

-організація та проведення науково-фондових виставок з проведенням наукових конференцій та виданням каталогів ;

-організація та проведення в музею обласних, респу6ліканських та всесоюзних художніх виставок а також виставок художньої та документальної фотографії ;

-організація та проведення в музею міжнародних художніх виставок / в т.ч. перші виставки мистців з Діаспори / ;

-налагодження міжнародної співпраці Національного музею з :

 • -Українським музеєм в Нью-Йорку /США /
 • -Українським Інститутом Америки /США /
 • -Об" єднанням українських мистців Америки
 • -Українським музеєм Канади
 • -Канадсько-українською мистецькою фундацією

-поїздка в США /1992р./ з метою ознайомлення з роботою музеїв та проведенням зустрічей і переговорів про співпрацю музеїв США та України ;

-підписання з Українським Музеєм в Нью-Йорку Угоди про співпрацю ;

-підписання з Українським Інститутом Америки Угоди про співпрацю ;

-підписання з дирекцією Фундації Олекси Грищенка "Протоколу про передачу в Україну творів Фундації Олекси Грищенка “  / 7.02.92р.Нью-Йорк /;

-оформлення дарчої від п. О.Кузьмович про передачу до Національного музею збірки екслібрисів д-ра М.Кузьмовича ;

-створення в США, спільно з п. Л.Савойка та п. О.Кузьмович " Фонду допомоги Національному музеєві у Львові" ;

-створення в Канаді, спільно з п. І.Остафійчуком та Управою КУМФ "Фонду допомоги Національному музеєві у Львові" ;

-поїздка в Канаду / 1992р./ з метою ознайомлення з роботою музеїв, проведенням переговорів про співпрацю музеїв Канади та України та погодження умов експонування в музеях Канади виставки " Скарби музеїв України" ;

-сприяння поверненню в Україну з Франції мистецької спадщини Іванни Нижник- Винників та Юрія Кульчицького ;

-сприяння передачі у фонди Національного музею мистецьких творів-дарунків художників та родин художників і колекціонерів ;

-створення та обладнання Реставраційного центру Національного музею в будинку №10 по вул. Л.Українки /1983-1994/ та забезпечення необхідних умов для проведення :

-реставрації іконопису

-реставрації олійного малярства

-реставрації графіки

-реставрації скульптури                    

-реставрації творів з металу

-реставрації творів з дерева

-створення та обладнання фондосховища творів сучасного мистецтва в новому корпусі музею по вул. Драгоманова,42   /1985-1986/ ;

-створення та обладнання фондосховища творів народного мистецтва в новому корпусі музею по вул. Драгоманова,42   /1985-1986/ ;

-переобладнання експозицій давньоукраїнського мистецтва, мистецтва XVI11-Х1Х ст., мистецтва ХІХ-поч-ХХст., народного та декоративно-ужиткового мистецтва в корпусах музею по вул. Драгоманова,42  /1985-1993 / ;

-створення та обладнання експозицій давньоукраїнського мистецтва, мистецтва XVI11-Х1Х ст., мистецтва ХІХ-поч-ХХст. та сучасного мистецтва в корпусі музею по проспекту Свободи ,20  /1991-1994 / ;

-створення та обладнання 1-ої черги фондосховища творів давньоукраїнського мистецтва в корпусі музею по проспекту Свободи ,20  /1991-1994/ ;

-організація та проведення обласних, респу6ліканських та міжнародних художніх виставок в корпусі музею по проспекту Свободи ,20  /1991-1994/ ;

-опрацювання методики та технічне забезпечення створення комп”ютерного каталогу музейних експонатів з відеозаписом їх зображення в комп"ютері   /1991-1994 / ;

-забезпечення відділів музею комп"ютерною та офісною технікою  /1990-1993/ ;

-забезпечення систематичних ремонтів усіх музейних будівель та приміщень                              /1983-1994/ ;

-забезпечення усіх музейних приміщень сучасною охоронно-пожежною сигналізацією та міліційною охороною ;

СТВОРЕННЯ НОВИХ МУЗЕЇВ - ВІДДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ у ЛЬВОВІ:

-створення художньо-меморіального музею Л.Левицького в м. Львові по вул.Устияновича,10 / 1984р./

-створення Музею Фотомистецтва в м.Львові з пристосуванням та реставрацією приміщення костелу М.Сніжної  /1984-1986 /

-створення художньо-меморіального музею І.Труша в м. Львові в будинку художника по вул.І.Труша,28  /1986-1989 /

-реконструкція під художньо-меморіальний музей О.Новаківського будинку в          м. Львові по вул.Міцкевича,11    /1970-1972  та 1986-1987 /

-створення художнього музею А.Манастирського та меморіальної кімнати М.Панчишина в м.Львові по вул.Кармелюка,6   /1988-1990/

-розширення відділу Національного музею в м. Червонограді / 1984-1990/

-створенням Музею мистецтва Сокальщини  - відділу Національного музею в м. Червонограді  /1989-1992 /

-включення в структуру Національного музею музейної експозиції "Людина, Земля, Всесвіт" в м.Сокалі        /1990/

-створення художньо-меморіальної експозиції “ Садиба Устияновичів “         в с. Вовків Львівської обл. /1988-1992 /

-створення музею творчості М.Біласа в м.Трускавці Львівської області                                  / 1990-1992/

-створення меморіального музею Л.Курбаса в м.Самборі, Львівської обл.     /1991-1992 /                   

-створення музею "Бойківщина " в м.Самборі   /1990-1993/

-включення в структуру Національного музею Дитячої картинної галереї в м.Самборі /1993/

-створення експозиції українського мистецтва XI11-ХХ століть з фондів Національного музею у Львові в новому будинку музею на пр.Сво6оди,20 в м. Львові  /1991-1993 /

 

АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ :

 Львівська філія АТ "КІНТО”  /1994 – 1997 /

- створення та керівництво колективом, що забезпечує обіг цінних паперів КІНТО ;

РЕЄСТРАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ :

Реєстратор  ТзОВ “ГАЛ-ЕРА”  / 1997- п.с. /

-робота в колективі, що забезпечує надання послуг з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Акціонерних товариств :

-24.01.1997 – 01.02.2001 – директор;

-з 01.02.2001 – заст.. директора ;

ДОБРОЧИННА  ДІЯЛЬНІСТЬ :

Реалізація Програми діяльності благодійного фонду “ Олекса Новаківський та його мистецька школа  “ (1996-2000)

1.Створення фінансової основи діяльності :

 • отримуються доброчинні грошові внески від приватних осіб./ див.додаток /
 • отримуються доброчинні грошові внески від юридичних осіб / див.додаток /
 • отримано доброчинні внески у формі майна від юридичних осіб / див.додаток /
 • подано три проекти на отримання гранту від Міжнародного фонду "Відродження"

2.Налагодження співпраці :

 • з родинами учнів в Україні, Канаді та США; /розроблено та направлено Анкету учня школи, отримано частково відповіді/
 • з музеями в Україні:  /розроблено та направлено Анкету, отримано частково відповіді/
 • налагоджено співпрацю з музеями, зокрема  :
 • з Національним музеєм у Львові  в співпраці організовано :                                                  - виставку до 125-ти ліття Олекси Новаківського           / 1997р./                                 - виставку до 75-ти ліття заснування Мистецької школи / 1998р./
 • з Художньо-меморіальним музеєм Олекси Новаківського у Львові в співпраці організовано :                                                                                                                                 виставку до 25-ти ліття музею Олекси Новаківського / 1997р./                        виставку “100 екслібрісів Мирона Левицького “/ 1998р./                                             виставку до 80-ти ліття Ярослава Новаківського / 2000 р./                                           виставку “ Т.Г.Шевченко в рисунках О.Новаківського” / 2001р/
 • з Львівською картинною галереєю :                                                                    /в співпраці організовано виставку до 125-ти ліття Олекси Новаківського /  1997р/
 • З Національним музеєм українського мистецтва в м.Києві :                               / в співпраці організовано виставку до 125-ти ліття Олекси Новаківського / 1997р/
 • Тернопільським краєзнавчим музеєм  /отримано відомості про твори у фондах/
 • Івано-Франківським художнім музеєм /отримано відомості про твори у фондах/
 • Ободівським краєзнавчим музеєм / розпочаті контакти/
 • з установами в Україні :
 • Інститутом народознавства НАН України в м.Львові / / проводиться дослідження матеріалів, пов"язаних з Олексою Новаківським та його учнями й Мистецькою школою - відп. п.Р.Яців /
 • Центральним історичним архівом в м.Львові / проводиться дослідження матеріалів, пов"язаних з Олексою Новаківським та його учнями й Мистецькою школою - відп. п.Н.Франко/
 • Львівською науковою бібліотекою ім. В.Стефаника / проводиться дослідження матеріалів, пов"язаних з Олексою Новаківським та його учнями й Мистецькою школою - відп. п.С.Костюк /
 • благодійним фондом "Український ренесанс"                                        Міжнародним фондом "Відродження"
 • з музеями та установами поза Україною - розпочаті контакти з :                              Українським музеєм в Нью-Йорку                                                                   Українським музеєм Канади                                                                              Канадсько-українською мистецькою фундацією в Торонто

3. Налагоджуються  контакти з :

 •  Тростянецькою райдержадміністрацією Вінницької області
 • Вінницькою обласною держадміністрацією / направлено звернення про перейменування музею в с.Ободівка та надання йому назви Музей імені Олекси Новаківського /
 • Радою міжнародної програми "Карпати 2000"
 • Фондом розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр"

4. Формування банку даних :

 - у співпраці з працівниками художньо-меморіального музею Олекси Новаківського у Львові формується : бібліотека, архів, фототека, неготека, слайдотека, відеотека                                                                               

- з 1999 року А.Новаківським розпочато роботу над створенням комп"ютерного реєстру творів Олекси Новаківського. На даний час створено Частину 1 “Малярство”, що охоплює понад 1000 творів. Комп”ютерний реєстр дає можливість пошуку та ідентифікації творів з можливістю роздруку даних

 • за номерами Спадкової маси ;  за назвами творів ; за роками створення творів ;    за місцем створення творів ; за власниками творів ; за місцем зберігання творів ;

5. Формування збірки творів при Фонді :          не розпочато

6. Створення експозиції "Мистецька школа Олекси Новаківського та її учнів"

 • подано звернення до Львівського міськвиконкому про передачу музеєві будинку по   вул..Новаківського № 2 в м.Львові / вих.№ 33 від 24.12.1996р/ , що передбачено Розпорядженням Представника Президента України у Львівській області № 653 від  26.07.93р.
 • подано від Фонду пропозицію до Обласного управління культури та Дирекції Національного музею / лист № 78 від 16.04.97р/ про передачу Фондові будинку музею у довготривалу безкоштовну оренду за умов повного господарського використання його Фондом з збереженням музейної експозиції

7. Опіка над збірками творів:

-в музеях, де зберігаються твори - проводиться власними силами. Фондом допомога не надається у звязку з відсутністю коштів ;

8. Наукове опрацювання спадщини :

 • проводиться силами музеїв та архівів, де зберігаються твори ;
 • Фондом надана допомога автору Л.Волошин в створенні та виданні “Біографічного словника учнів “ Мистецької школи Олекси Новаківського /1998р./
 • Фондом надана допомога в створенні монографії проф. В.Овсійчука “ Олекса Новаківський “ / 1999р. /
 • Фондом надана допомога автору Л.Волошин в створенні та підготуванні до видання альбому “ Автопортрети Олекси Новаківського” / 2000р./
 • Фондом надається допомога автору Л.Волошин в підготуванні до видання каталогів виставок в Художньо-меморіальному музею Олекси Новаківського / 2000р./
 • протягом 1998–2000 років А.Новаківським проведено впорядкування та систематизацію за тематичними групами рисунків Олекси Новаківського, що зберігаються в родині. Створено 44 тематичні групи з ~ 2 345 рисунків. Рисунки за встановленими тематичними групами формуються в папки-файли та по можливості каталогізуються.

9. Залучення до співпраці з Фондом молодих науковців та дослідників, студентів :

направлено звернення про співпрацю у наступні установи :

 • Львівське відділення міжнародного фонду "Відродження"/вих.№ 32 від24.12.96р/
 • Центральний історичний архів в м.Львові /вих.№ 31 від 24.12.96р/
 • Наукову бібліотеку НАН України в м.Львові /вих.№ 29 від 19.12.96р/
 • Львівську обласну організацію Українського фонду культури /вих.№ 28 від 19.12.96р/
 • Львівський державний університет /вих.№ 27 від 19.12.96р/
 • Академію мистецтв в м.Львові /вих.№ 26 від 19.12.96р/
 • Інститут Українознавства в м.Львові /вих.№ 25 від 19.12.96р/
 • Львівську обласну організацію Українського товариства охорони пам"яток історії та культури /вих.№ 24 від 19.12.96р/
 • Українську асоціацію творчої інтелігенції "Світ культури" /вих.№ 22 від 19.12.96р/

10. Видання за тематикою діяльності Фонду :

в 1997 році :

підготовано пропозиції тематичних видань,  за ініціативою та сприяння Фонду видано :

 • -пам"ятний маркований конверт через Міністерство зв"язку України
 • -художній конверт та художнє запрошення через Фонд " ОН+".
 • -спеціальний випуск газети "Галицька брама" № 7 (31) липень 1997       присвячений  Олексі Новаківському та його Мистецькій школі      видавництво "Центр Європи"
 • -Надано допомогу у перевиданні брошури "Українське мистецтво"  Григорія Смольського,  учня Мистецької школи Олекси Новаківського. Жовтень 1997р. Видання "Виробничо-поліграфічне товариство "Вік",тираж 1000 пр.
 • -У Львівській пресі здійснено ряд публікацій про творчість Олекси Новаківського
 • -Надано допомогу автору Л.Волошин з підготовки до видання “ Словника учнів Мистецької школи Олекси Новаківського “ ;

-в 1998 році :

-Фондом видано “Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові . “Біографічний словник учнів. “     автор Л.Волошин  . грудень 1998р тираж 500 пр.

-в 1999 році :

-Інститутом народознавства НАН України видано монографію проф. В.Овсійчука          “ Олекса Новаківський “   травень 1999р.

-в 2000 році :

-Фондом видано буклет “Архітектор Ярослав Новаківський “

-Надано допомогу автору Л.Волошин з підготовки до видання альбому                            “ Автопортрети Олеки Новаківського “ ;

-Фондом видано випуск “ Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові .         До 75-ти ліття заснування “  грудень 2000р. тираж 200 пр.

-Видавництвом “ ПП “ТАЛЯ” видано настінний календар на 2001р. з репродукцією автопортрету О.Новаківського 1933р. грудень 2000р. тираж 1000 пр.

-в  2001 році :

-Надано допомогу автору Л.Волошин з підготовки до видання альбому                            “ Митрополит Андрей Шептицький в рисунках Олеки Новаківського “ ;

-Надано благодійний внесок ЛНБ ім.. В.Стефаника для видання праці С.Костюка           “ Олекса Новаківський. Бібліографічний показчик.”

11. Виставкова діяльність :

Фондом організовано і проведено в співпраці з установами та організаціями 

в 1997 році :

- святкування 125-ти річчя з дня народження Олекси Новаківського, а саме:

Відкрито виставку живопису (263 твори) в Національному музею у Львові                                                                ( березень-травень)

  Відкрито виставку рисунку ( 125 творів)у Львівській картинній галереї                                                  ( березень - травень)

Відкрито виставку доробку учнів Мистецької школи Олекси Новаківського  (150 творів) в Інституті народознавства НАН України в м.Львові          ( березень-травень)

Відкрито виставку до 25-ти ліття  художньо-меморіального музею Олекси Новаківського у Львові ( березень-грудень)

Відкрито виставку С.Гординського  до 90-ліття мистця                                      Національний музей ( грудень 1996-травень 1997)

Відкрито виставку творів учнів дитячої художньої школи імені Олекси Новаківського                       ( Львівський палац мистецтв)( травень-червень)

Проведено виставку творів Олекси Новаківського у Національному художньому музею України в м.Києві .  (серпень-листопад)

в 1998р :

 • Виставка до 90-но ліття Ярослава Лукавецького                                                                            ( НМЛ, серпень 1998р)
 • Виставка до 75-ти ліття Мистецької школи Олекси Новаківського                                                           ( НМЛ, грудень 1998р. )
 • Виставка “100 екслібрісів Мирона Левицького”                                                                             ( ХММ  ОН, грудень 1998р.)

в 2000р :

 • Виставка до 80-ти ліття Ярослава Новаківського                                                                           ( ХММ ОН, березень 2000р.)

в 2001 р.

 • Виставка творчості учнів дитячої художньої школи ім.. О.Новаківського ( ХММ ОН, січень 2001р.)
 • Виставка  “ Т.Г.Шевченко в рисунках Олекси Новаківського “                                                 ( ХММ ОН, березень 2001р.)

12. Організація та участь в проведенні заходів, спрямованих на відзначення пам"ятних дат:

в 1997 році :

Проведено урочисту зустріч прихильників Фонду на ювілейній виставці                                            Національний музей, 30 березня

Наукова конференція " Творчість Олекси Новаківського"                                                                     Національний музей у Львові (квітень)

Круглий стіл "Мистецька школа Олекси Новаківського"                                                                        Інститут народознавства НАН у Львові (квітень)

Практична конференція " 25-ти ліття діяльності ХММ Олекси Новаківського у  Львові"                    ХММ  ОН  (червень)

в 1998 році :

14 березня проведено традиційну зустріч учасників та прихильників Фонду в художньо-меморіальному музею Олекси Новаківського

15 грудня в Національному музею (пр.Свободи,20 ) відкрито виставку художніх робіт учнів мистецької школи Олекси Новаківського до 75-ти річчя заснування школи.На виставці представлено видану Фондом авторську працю Л.Волошин “Біографічний словник учнів Мистецької школи Олекси Новаківського у Львові”

в 1999 році : 

  10 лютого в Національному  музею проведено наукову конференцію “Мистецька школа О.Новаківського у Львові. Проблеми дослідження та малознані сторінки”

13 березня в художньо-меморіальному музею Олекси Новаківського проведено традиційну зустріч учасників та прихильників Фонду на якій проф.В.Овсійчук представив гранки монографії “ Олекса Новаківський”

22 травня в м.Кракові підчас проведення Днів Львова у Кракові проф. В.Овсійчуком та А.Новаківським проведено презентацію монографії “Олекса Новаківський”

3 червня в Інституті Народознавства НАН України для громадськості Львова відбулася презентація монографії “Олекса Новаківський” Презентацію провели директор Інституту проф. С.Павлюк та проф.В.Овсійчук Виступили : Р.Лубківський, Б.Стельмах, Д.Крвавич, В.Откович, Б.Возницький, А.Новаківський

в 2000 році :

17 березня в художньо-меморіальному музею Олекси Новаківського спільно з інститутом “Містопроект” проведено урочисте відкриття виставки  “ Архітектор Ярослав Новаківський “

в 2001 році :

14 березня в художньо-меморіальному музею Олекси Новаківського проведено чергове засідання Фонду, на якому були презентовані :

 • Звіт голови Фонду А.Новаківського за минулий період                                            ( березень 2000р. – березень 2001р.)
 • Виставку “Т.Г.Шевченко в рисунках Олекси Новаківського “                                  ( із збірки родини.)
 • видання “ Мистецька школа Олекси Новаківського у Львові. До 75-ти ліття заснування.” ( Наукові статті, каталог виставки 1998р.)
 • Макет видання праці Л.Волошин “ Автопортрети Олекси Новаківського”
 • Макет видання праці Л.Волошин “ Митрополит Андрей Шептицький в рисунках Олекси Новаківського”
 • Гранки видання праці С.Костюка “ Олекса Новаківський. Бібліографічний показчик”
 • Настінний календар видання “ ПП “ТАЛЯ” з репродукцією автопортрету Олекси Новаківського 1933р.

13. Створення відеофільмів :

В 1997 році :

 • Проведено показ по Львівському телебаченню серії телефільмів про діяльність мистецької школи та її учнів.(6-ть передач)  Автори Л.Волошин та О.Андреєв

В 1999 році :

 • Повторено показ по Львівському телебаченню серії телефільмів про діяльність мистецької школи та її учнів.(6-ть передач)  Автори Л.Волошин та О.Андреєв
 • По Львівському телебаченню здійснено серію передач з виставки творів Олекси Новаківського.
 • На Львівському телебаченні показана передача В.Глинчака про творчість Олекси Новаківського у зв”язку з виходом альбому ”Олекса Новаківський”Презентацію альбому провели :проф.С.Павлюк, проф.В.Овсійчук, Л.Новаківська

14. Благодійна діяльніть :

 • надано добродійну допомогу  у перевиданні брошури "Українське мистецтво"  Григорія Смольського,  учня Мистецької школи Олекси Новаківського.                                    Жовтень 1997р. Видання "Виробничо-поліграфічне товариство "Вік", тираж 1000 пр.
 • щорічно надається матеріальна добродійна допомога працівникам Художньо-меморіального музею Олекси Новаківського ( п.Л.Волошин, п. З.Грушовець, п.Л.Лотоші)
 • надано благодійну допомогу ЛНБ ім.. В.Стефаника у виданні праці С.Костюка “ Олекса Новаківський. Бібліографічний показчик.”

Складено на підставі документів та особистого архіву.

30.04.2001, А. Новаківський

Тексти і світлини опубліковані на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах.