Галина Романівна Корицька — біографія

Галина Романівна Корицька (народилася 6 червня 1963 року в селі Скоморохи Бучацького району Тернопільської області) — педагог, науковець, автор науково-методичних електронних ресурсів. Кандидат філологічних наук, доцент. Автор понад 100 наукових, навчально-методичних публікацій і електронних ресурсів.

У 1987 році закінчує Чернівецький державний університет за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури». Трудовий шлях розпочинає в Запоріжжі, куди направлена за розподілом після закінчення вузу: 1987-1992 – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст. № 69; 1992-1997 – заступник директора Запорізького колегіуму «Елінт», – учитель української мови та літератури, народознавства; 1997-2001 – методист Науково-методичного центру управління освіти Запорізького міськвиконкому.  

Працює в комунальному закладі «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради з 2001 року: 2001-2003 – методист; 2003-2006 – старший викладач; з 2006 року – доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін. Після закінчення аспірантури (2005) захистила кандидатську дисертацію (2006). У 2008 році присвоєно вчене звання доцента.

Фахівець в галузі педагогіки, методики викладання української мови та літератури, розвитку професійної майстерності вчителів-словесників. Має досвід викладача в системі післядипломної педагогічної освіти.

2003-2014 – завідувачка науково-дослідної лабораторії мовно-літературної освіти, продовжує експериментальні розвідки з проблем: «Наступність і перспективність між початковою й середньою ланками освіти в навчанні дітей української мови», «Технологізація тестового контролю навчальних досягнень учнів з української літератури», «Теорія і практика навчання української мови учнів на засадах електронної лінгводидактики».

Постійно підвищує свій професійґний рівень; переможець проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (компонент «Професійний розвиток педагогічних працівників», підкомпонент «Підвищення кваліфікації вчителів», 2007).

Є активним організатором і учасником обласних, Всеукраїнських науково-практичних семінарів, Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, І Міжнародного форуму, ІІ Українського Педагогічного Конгресу. У 2010 році (23.09-24.09) з її ініціативи та під керівництвом відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів (методистів) української мови й літератури та зарубіжної літератури інститутів післядипломної педагогічної освіти на тему: «Компаративістика як складова профільного вивчення предметів мовно-літературного циклу в старшій профільній школі: теорія і технологія». У 2013 році була відповідальна за проведення на базі Запорізької області ХХУІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів 8-11 класів.

Брала участь у виставках «Інноватика в освіті України». ЇЇ інноваційна розробка «Розвиток професійної компетентності вчителів-словесників у системі післядипломної педагогічної освіти» (спецкурс «Методика складання тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури») була відзначена Почесним диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України (2-4 грудня 2009).

2003-2016 – керує творчими групами вчителів української мови та літератури з проблем розвитку комунікативної діяльності школярів, наступності в навчанні дітей української мови, апробації посібників, підручників, створення тестових завдань, електронного контенту, посібників.

Із 2013 року забезпечує наукове керівництво Авторської педагогічної майстерні дистанційного навчання учнів української мови (автор Шиліна Г.А.), яка працює в області. Є науковим керівником із написання дисертації  з проблеми «Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи (спеціальність: 13.00.02 − теорія і методика навчання (українська мова)) (2016 – дисертацію успішно захищено Шиліною Г.А.). З 2016 року – є ініціатором створення й науковим керівником Авторської педагогічної майстерні «Моделювання уроку української мови в умовах розвитку електронного освітнього середовища» (автор Пересунько Т.М.) (http://kalynoveslovo.wixsite.com/maysternya).

Є членом оргкомітету, головою журі олімпіад з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської й студентської молоді ім. Т.Шевченка, конкурсу «Учитель року»; членом науково-методичної, вченої рад КЗ «ЗОІППО» ЗОР, редакційно-методичних рад Всеукраїнських науково-методичних часописів «Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури»; «Українська мова і література в школах України», «Дивослово» (м. Київ). У 2007 році вона брала участь у роботі предметної комісії (м. Київ) Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 7 класу. З 2008 року – відповідальна за перевірку відкритих завдань з української мови ЗНО в області. У 2011, 2012, 2013 р.р. – член журі, оргкомітету фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. 2014-2015 н.р.; 2015-2016 н.р. – команда учнів Запорізької області посідає п’яте місце в рейтингу серед команд областей України.

Публікації

Автор монографії («А.Кащенко: літературний портрет», 2011),

Співавтор монографій 

 • «Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін» (2014);
 • «Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища» (2015);
 • «Е-learning у теорії та практиці навчання суспільно-гуманітарних дисциплін» (2016)).

У її портфоліо – навчально-методичні посібники та наукові статті з проблем методики навчання української мови та літератури, технологізації тестового контролю навчальних досягнень учнів з української літератури, виховної роботи, методичні рекомендації для вчителів української мови та літератури.

Є автором чи упорядником навчально-методичних посібників, за якими працюють учителі України

 • «Збірник диктантів для 5-11 класів: на народознавчій основі» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України),
 • «Збірник переказів з української мови. 5-9 класи» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України),
 • «Мовленнєва діяльність. 5-8 класи»,
 • «Мовленнєва діяльність. 9-11 класи»,
 • «Українська література. 5 (6, 7) клас: Тематичне оцінювання знань»,
 • «Витоки (виховні години, свята)»,
 • «Література рідного краю»,
 • «Відкриті уроки з української мови» (рекомендовані науково-методичною радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР),

Активно поєднує традиційні та інноваційні форми навчання.

 • З 2015 року з її ініціативи в області впроваджується регіональний інноваційний освітній проект «Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів».
 • У рамках ІІІ Міжнародної конференції Intel «Нові горизонти для сталого розвитку та освіти» провела вебінар «Формування ІК-компетентності вчителя української мови та літератури в системі ППО засобами мережних технологій» для науковців, методистів, учителів України (2015).
 • У 2016 році провела майстер-клас для учасників «Педагогічного інтенсиву».

Є автором власне створених науково-методичних електронних ресурсів:

 • «Камертон філолога» (http://korycja50.blogspot.com), «Камертон філолога: відлуння»;
 • «Обрії науковця-філолога» (http://korucja.wix.com/korycjalabzp);
 • «Світоч України» (http://ukrikt.wix.com/shevchenko-svitoch).
 • Розробила науковий, навчально-методичний ресурс «Хмарний кабінет Галини Корицької (http://s-edu.org.ua/korycjazp), де забезпечується навчання вчителів української мови та літератури із проблеми електронної лінгводидактики, проектування українськомовного електронного освітнього середовища.
 • У стадії створення українськомовний портал «Українська на щодень» (http://korucja.wix.com/ukrzp).
 • 2016 рік – проведення веб-квесту «Мова-quest: У пошуках фразеологічних скарбів» (http://movaqvest.wixsite.com/2016).

З 2013 року Галина Романівна активно співпрацює з Відділом навчання української мови та літератури АПН України, де бере активну участь у проведенні наукових заходів, «круглих столів», опитуванні тощо.

Застосовує інноваційні педагогічні технології, що базуються на внутрішній взаємодії учасників педагогічного процесу, володіє комп’ютерними технологіями, що сприяє перебудові післядипломного педагогічного процесу на суб’єкт-суб’єктні відносини.

Відзнаки:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997); 
 • нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2011); 
 • медаль «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя» (2015); 
 • премія Національної академії педагогічних наук України імені Семена Гончаренка в номінації «Методики навчання» (2016).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ від 27.09.1994 № 368-К);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ від 10.06.1997 № 338-К). 
 • Із 1989 року по 1997 рік – оголошувалися подяки за участь в організації та проведенні заходів: 1989 – подяка за проведення вечора, присвяченого 175-річчю від дня народження Т.Шевченка; 1990 – за проведення відкритої виховної години й «Українських вечорниць»; 1991 – за проведення «Українських вечорниць» на обласному семінарі для директорів; 1991 – за участь у підготовці і проведенні творчого звіту школи; 1992 – за активну участь у підготовці і проведенні презентації школи нового типу – українського колегіуму; 1992 – за активну участь у підготовці та проведенні «Українських вечорниць»; 1994 – за сумлінну працю та в зв’язку зі святкуванням Дня колегіуму; 1995 – за змістовну підготовку та активну участь в роботі Всеукраїнської конференції з проблем початкової школи; 1996 – за сумлінну працю, творчий пошук та створення матеріальної бази куточків народознавства в кабінетах, впровадження ідей національної культури у навчально-виховний процес, чітку організацію роботи, спрямованої на виконання національної програми «Відродження»; 1996 – за організацію семінару для вчителів української мови т а літератури району, проведення відкритих уроків і виховного заходу;
 • 1997 – ІІ місце в обласному турі конкурсу «Вчитель року» (наказ облуо № 47-а від 24.03 1997);
 • 1998 – Подяка за якісне проведення серії науково-практичних семінарів, видання збірки «Зажинки»;
 • 2002 – за активну участь у підготовці і проведенні сьомого обласного конкурсу «Учитель року – 2002»;
 • 2002 – за активну участь у роботі журі конкурсу на кращий твір «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!» (Грамота Запорізької обласної організації Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода» (наказ ЗООВОДС «Злагода» від 01.03.2002);
 • 2002 – Подяка видавництва «Просвіта» (15.12.2002);
 • 2002 – Почесна грамота управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації;
 • 2002 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 01.03.2002 № 96);
 • 2003 – за активну підготовку і проведення обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації (наказ УОіН ЗОДА № 38 від 27.01. 2003);
 • 2003 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 06.06.2003);
 • 2003 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 22.09.03.2003 № 293);
 • 2004 – Подячний диплом Міністерства освіти і науки України, Освітньої фундації Петра Яцика (Канада);
 • 2005 – Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 02.03.2005 № 91);
 • 2006 – Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 30.08.2006 № 335);
 • 2007 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 16.07.2007 № 370);
 • 2008 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 02.06.2008 № 312);
 • 2009 – Подяка управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 02.04.2009 № 195);
 • 2009 – Подяка Міністерства освіти і науки України, Освітньої корпорації Intel в Україні;
 • 2009 – Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України;
 • 2011 – Грамота Академії Міжнародного співробітництва з креативно педагогіки;
 • 2012 – Подяка Національної академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
 • 2012 – Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (наказ від 29.03. 2012 № 280);
 • 2013 – Диплом КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (наказ від 05.06. 2013 № 069-Д);
 • 2013– Подяка КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (наказ від 07.05. 2013 № 378);
 • 2013 – Грамота Запорізької обласної ради, розпорядження голови обласної ради (від 22.05. 2013 № 153-и);
 • 2014 – Подяка управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради за популяризацію ідей особистісно зорієнтованого навчання та активну участь у ІУ Фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»;
 • 2015 – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА (наказ від 21.01. 2015);
 • 2015 – Подячний диплом Ліги українських меценатів;
 • 2015 – Подяка Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА (наказ від 30.09. 2015 № 76-К);
 • 2015 – Подяка за значний особистий внесок у розвиток книговидавничої діяльності України (видавництво «Акцент»);
 • 2016 – Подяка Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА за поширення власного педагогічного досвіду та проведення Педагогічного інтенсиву в рамках обласної виставки «Освіта Запорізького краю-2016» (22.04. 2016);
 • 2016 – відзначена премією Національної академії педагогічних наук України імені Семена Гончаренка в номінації «Методики навчання».
 • Переможець конкурсів «Учитель року» (1992 – лауреат конкурсу (районний етап); 1995 – лауреат конкурсу в номінації «Народознавство» (Всеукраїнський рівень); 1996 – переможець (ІІ місце) обласного туру конкурсу в номінації «Українська мова та література»).

Посилання

Публікації

Захоплення

Про Галину Корицьку

Особисті сторінки, соціальні мережі