Лілія Климчук: мій громадський обов'язок

Цілісність сучасної хореографії України породжується співіснуванням багатьох національних танцювальних культур у просторі й часі. Саме буття України на стику територіального розміщення зумовило її зв'язок із загальносвітовим історико-культурним простором. Таким чином, і у сучасній хореографічній культурі домінуючими стають процеси загальної інтеграції. Це співіснування, взаємовплив, взаємопроникнення різноманітних типів знання про мистецтво руху, які сприяють створенню цілісної світової моделі побудови хореографічного твору. Діалог між різними світоглядами уможливлюється тим, що всі вони мають спільну основу для свого розвитку — універсальні людські цінності. Хореографічне мистецтво виступає як механізм вироблення, закріплення і трансляції цих цінностей, як баланс поєднання постійної модернізації з високим ступенем наслідування.

Своїм громадським обов'язком вважаю ознайомлення широкого кола громадян, різних верств населення, з основними критеріями оптимальних рухів людини, для досягнення внутрішньої гармонії з метою зовнішньої творчої реалізації засобом створення театру сучасного українського балету з всеукраїнськими та міжнародними виступами, як ознайомлення світу з українським менталітетом через мистецтво «душевно-тілесного» руху.