Конкурс на розробку та пілотування дистанційних ІТ-курсів

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ «АІК»

оголошує конкурс на розробку та пілотування дистанційних ІТ-курсів

Інформація про замовника

Благодійний фонд розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій для інвалідів «АІК» – заснований 4 березня 2002 р. Засновниками, керівниками та членами фонду є люди з інвалідністю 1 і 2 групи важких форм фізичних захворювань або травм.

Головна мета фонду – створити в Україні умови, які забезпечать людям з обмеженими фізичними можливостями гідне та безбар’єрне існування у суспільстві.

Свої цілі та завдання фонд реалізує за допомогою комп’ютерів, Інтернету і сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, завдяки яким ми допомагаємо людям з фізичними обмеженнями проходити реабілітацію, вчитися, працювати, брати участь у політичному та суспільному житті, захищати свої права, займатися творчістю, отримувати корисну інформацію, спілкуватися та знаходити друзів. Ми намагаємось сприяти всьому, що розширює життєвий простір таких людей та допомагає їм здобувати навички для самостійного життя.

Інформація про проект

Проект «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю» реалізується Фондом Східна Європа (ФСЄ) в партнерстві з Благодійним фондом розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій для інвалідів «АІК» за рахунок коштів, наданих британською благодійною організацією «Всесвітня єврейська допомога» (WorldJewish Relief).

Ідея проекту полягає у тому, щоб сприяти працевлаштуванню людей з інвалідністю, впроваджуючи поширений в розвинених країнах рух соціальної відповідальності бізнесу та допомагаючи вирішити проблему зайнятості, соціальної інтеграції та покращення матеріального становища людей з інвалідністю та їх сімей в Україні.

Оскільки робота в ІТ-сфері може виконуватися дистанційно та є затребуваною на ринку праці, проект фокусується на працевлаштуванні людей з інвалідністю у цій сфері.

Таким чином, ключовим компонентом даного проекту буде розробка он-лайн курсів з трьох ІТ-спеціальностей та подальше їх викладання для пілотної групи.

Мета завдання

Сприяння працевлаштуванню в сфері інформаційних технологій та покращенню матеріальних можливостей людей з особливими потребами.

Методологія

Для досягнення наведеної вище мети необхідно вдосконалити вміння та навички людей з особливими потребами в галузі інформаційних технологій шляхом надання можливості дистанційного навчання на ІТ-курсах.

Для цього оголошується тендер за наступними Лотами:

Лот 1: Розробка та тестування дистанційних ІТ-курсів за технічним завданням (додається) за наступними модулями: комп’ютерна грамотність, основи веб-програмування, основи програмування, розробка сайтів з використанням СМS, поглиблене веб-програмування, Java SE;

Лот 2: Адаптація курсів для глухих та незрячих людей;

Лот 3: Дистанційне викладання (пілотування) курсів для учасників проекту (90 чоловік).

Технічне завдання для дистанційних навчальних курсів:

1. Загальна частина

1.1. Сучасний дистанційний навчальний курс (ДНК) – це цілісна дидактична система, яка складається з різних навчальних матеріалів (ресурсів) й інтерактивних елементів, та забезпечує управління навчальним процесом за допомогою комп’ютерних та мережних технологій.

До дистанційних навчальних матеріалів курсу належать:

 • матеріали за темами навчальної дисципліни (курси лекцій, віртуальні лабораторні роботи, практичні роботи, тести та ін.);
 • довідники та бази даних навчального призначення;
 • методичні посібники з вправами і прикладами вирішення типових завдань;
 • наочні посібники (комп’ютерні ілюстрації) для підтримки різних видів занять (діаграми і схеми, атласи конструкцій і т. д.);
 • хрестоматійні збірки;
 • навчальні та контролюючі комп’ютерні програми;
 • методичні вказівки щодо проведення навчального експерименту, лабораторної роботи, щодо курсового і дипломного проекту та ін.

1.2. ДНК повинен включати:

На базовому (основному) рівні:

 • основний теоретичний матеріал.
 • системи вправ і завдань, що дозволяють виробити практичні уміння і навички.
 • методи і засоби підсумкової оцінки засвоєння базових знань.

На додатковому рівні:

 • навчальний матеріал для поглибленого вивчення курсу;
 • навчальний матеріал професійного спрямування;
 • навчально-методичні посібники з розв’язання завдань підвищеної складності.

1.3. ДНК будуть розміщуватися у модульному середовищі системи дистанційного навчання та можуть використовуватись студентами для самостійного навчання та атестації.

1.4. Доступ до ДНК персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та педагогічні працівники отримують у адміністрації системи дистанційного навчання.

2. Вимоги до електронних навчальних курсів.

2.1. ДНК з навчальних дисциплін використовуються для забезпечення навчального процесу за дистанційною, заочною та екстернатною (самонавчання) формами навчання в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі.

2.2. Особливість ДНК полягає у тому, що він побудований із урахуванням можливостей самостійного оволодіння слухачами навчальним матеріалом під керівництвом викладача. Основними характеристиками ДНК є:

- структурованість навчально-методичних матеріалів;

- логіка вивчення навчальної дисципліни;

- чіткий графік виконання слухачами індивідуального навчального плану;

- налагоджена система інтерактивної взаємодії суб’єктів дистанційного навчання у процесі вивчення дисципліни з використанням ресурсів ДНК та дистанційних технологій;

- якісно виконані навчальні матеріали, які дозволяють набути компетентностей, задекларованих у робочій програмі;

- система контролю та оцінювання виконання усіх видів навчальної діяльності слухачів.

2.3. Час освоєння слухачем матеріалів за кожним курсом: 2-3 місяця.

Часові рамки

Розробка курсів та їх адаптація для глухих та незрячих людей повинні бути виконані в період з вересня 2014 р. до січня 2015 р.

Викладання курсів буде проводитися з лютого 2015 р. до лютого 2016 р.

Вимоги до кандидатів

До участі у конкурсі запрошуються компанії, індивідуальні експерти, викладачі, працівники ІТ компаній. Заявки можуть бути подані як на один, так і на декілька Лотів.

Оцінка заявок на тендер буде виконуватися БФ «АІК» спільно з ФСЄ та партнерами проекту, базуючись на якості запропонованої стратегії виконання завдання, досвіду та кваліфікації заявника та запропонованої вартості послуг.

Пакет заявки

 1. Лист – заявка на участь в тендері;
 2. Запропонована детальна програма курсів з зазначенням необхідного програмного забезпечення та приклади попередніх розроблених дистанційних курсів (для Лоту 1);
 3. Стислий опис способу виконання завдання;
 4. Коментарі та пропозиції стосовно Технічного Завдання;
 5. Опис компанії та/або резюме експертів;
 6. Очікувана вартість виконання завдання.

Терміни подачі заявок

Прохання надати зазначені вище документи до 25 вересня 2014 р. на адресу j.resenchuk@gmail.com

Контакти

Ресенчук Юлія

Директор проекту

БФ «АІК»

03115, Україна, Київ

вул. М. Котєльнікова 32/11, к.17

тел./факс: +(380 44) 423-98-99

e-mail: j.resenchuk@gmail.com