Прогноз населення в Україні до 2100 року

Бюро народонаселення ООН склало прогнози (а можливо це плани?) по населенню країн світу аж до 2100 року.

У 2050 за спрятливого прогнозу на території України (це разом із Кримом і Донбасом) в 2050 (2100) проживатиме 39 (42) млн, за несприятливого — лише 31 (15) млн.

Як переломити тенденцію?

Йдеться не так про населення території, як про число людей, що усвідомлюватимуть себе українцями, будуть носіями української мови і культури.

Джерело: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/