Інститут книги розпочав відбір книжок для поповнення бібліотечних фондів

Український інститут книги оголосив про проведення відбору книжок, які пропонуються до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів цього року. 

Пропозиції приймають від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу».

До розгляду приймають пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції (у тому числі для дітей та юнацтва) кількістю від 500 до 3 тис. примірників, виданої не раніше 2017 року, яка за цільовим призначенням належить до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних видань.

Для участі у відборі видавці повинні подати до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додати:

  • перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору посилання на форму документа, посилання на форму документа на паперових носіях та в електронному вигляді (надаються на електронних носіях інформації або надсилаються на електронну адресу pbf2018@ukr.net);
  • по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;
  • розрахунок книжкової продукції посилання на форму документу , який має включати ціну одиниці кожного найменування книжкової продукції та вартість її доставки до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва, в сумі, що не перевищує 5 % запропонованої ціни одиниці книжкової продукції, а також кількість примірників книжкової продукції, що пропонується до закупівлі, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця та печаткою видавця (за наявності);
  • завірені в установленому порядку копії: документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори (щодо кожного найменування книжкової продукції, запропонованого до закупівлі); свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; статуту видавця – юридичної особи; документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

«У разі, якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається нотаріально засвідчений переклад документа на українську мову», – додали в установі.

До розгляду не приймають пропозиції щодо:

  • книжкової продукції, видання якої здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
  • підручників і посібників, наукових монографій тощо;
  • книжкової продукції, в якій основний текст є суспільним надбанням, а авторським правом захищений лише науковий апарат;
  • книжкової продукції, яка була придбана для поповнення бібліотечних фондів впродовж 2013-2017 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетними програмами Мінкультури.

Пропозиції приймають з 9 по 19 жовтня 2018 року у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20.

Подавати пропозиції до Інституту необхідно особисто уповноваженим представником видавця або надсилати поштою з доставкою на адресу установи.

Відповідальна за прийом документів – провідна фахівчиня із бібліотечної справи відділу співпраці з бібліотеками та оцифрування Слюсаренко Ксенія Валеріївна (pbf2018@ukr.net, (044) 290-05-09).

В Інституті наголосили, що пропозиції, подані з порушенням встановлених строків їх подання та вимог Порядку відбору, не розглядатимуться і видавцю не повертатимуться.

«Звертаємо увагу, що закупівля книжкової продукції відбудеться лише у разі здійснення в установленому законодавством порядку перерозподілу видатків державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1801560 «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» з видатків споживання на видатки розвитку.

В даний час проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури на 2018 рік» підготовлений Мінкультури і надісланий на погодження заінтересованим міністерствам», – додали в установі.

Джерело: Читомо