Людмила Шевченко — біографія

Людмила Григорівна Шевченко (народилася 21 березня 1977 в селі Стецівка Черкаської області) – науковець і поетеса, кандидат філологічних наук, доцент, викладач латинської мови та основ медичної термінології Українського медичного ліцею НМУ імені О. О. Богомольця.

Професійні досягнення:

Кандидатська дисертація за темою: «Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI–XVIII ст.» захищена 2005 р. (шифр спеціальності – 10.01.01).

Робота на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за темою «Генологія і поетика латиномовної прозової літератури в Україні XV–XIX ст.» пройшла попередній захист у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

З 1999 р. – старший викладач кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Київського медичного університету (мови викладання – українська, російська, англійська);

з 2015 р. – доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін того ж закладу.

2007–2012 рр. – провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків НМУ імені О.О. Богомольця (за сумісництвом), куратор англомовної форми навчання.

2015–2020 рр. – керівник відділу розвитку та інновацій Київського медичного університету.

Співавтор підручника «Латинська мова. Підручник для медичних ліцеїв» (2013), посібника для студентів вищих медичних навчальних закладів «Латиномовна медична термінологія» (2014); «Збірника тестів з латинської мови та медичної термінології» (2015).

Автор навчальних програм факультативних курсів «Латинська мова та основи європейської культури» для учнів 5-6 класів і «Латинська мова та основи наукової термінології» для учнів 7-8 класів медичної гімназії (2015).

Співавтор освітньої програми з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія» (2020, для НМАПО імені П.Л. Шупика).

2019 р. – член робочої групи МОН із розробки державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (на запрошення МОН); співавтор чинного документу «Концептуальні засади щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти».

2018 р. – за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та високий професіоналізм Людмила Григорівна нагороджена подякою від Київського міського голови Віталія Кличка.

З 2009 р. Людмила Шевченко – засновник інтернет-проекту «Медієвіст» (http://medievist.org.ua/), присвяченого науковому вивченню давньої української літератури. В рамках цього проекту Людмила Шевченко здійснює фаховий переклад з латинської мови, підготовку до друку та публікацію (більшість – уперше) творів українських авторів-неолатиністів.

Автор понад півсотні наукових статей, зокрема:

  1. L. Shevchenko. Латинська мова як чинник творення особливого культурного порубіжжя. Studia Polsko-Ukraińskie, 136, 2019
  2. Йоган Гербіній та його «Київ Підземний» (виступ на щорічній конференції Музею історії м. Києва, 2019 р.) 2019.
  3. L. Shevchenko-Savchynska. Polemical Discourse in Joannes Josephowicz’s Annalium urbis Leopoliensis tomus extravagans (1703). Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres, 27-44, 2016
  4. Л. Шевченко-Савчинська. Duo cum faciunt idem, non est idem. Studia Polsko-Ukraińskie 3, 161-167, 2016