Документи Василя Стуса з фондів ЦДАМЛМ України

img018У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України представляє документи видатного українського поета Василя Стуса (1938-1985) з фондів архіву-музею (ЦДАМЛМ України, ф.1148).

У фонді №1148 зберігається особова справа Василя Семеновича Стуса про його роботу з січня по травень 1966 року в Центральному державному історичному архіві у м. Києві (ЦДІА УРСР). На той час історичний архів розміщувався у приміщенні бурси на території Софійського заповідника, де зараз знаходиться архів-музей. Документи надійшли на зберігання до ЦДАМЛМ України від історичного архіву впродовж 1990-х років.

Надзвичайну цінність для вивчення життєвого і творчого шляху поета, формування його світогляду становлять листи Василя Стуса до Андрія Малишка, які зберігаються у фонді поета ( ЦДАМЛМ України, ф.22).

Саме Андрій Самійлович Малишко (1912-1970) став для молодого поета літературним «хрещеним батьком», підтримавши першу публікацію віршів Василя Стуса у «Літературній газеті» у 1959 році.

Листи Василя Стуса до Андрія Малишка передала на зберігання до ЦДАМЛМ УРСР у 1968 році його дружина, поетеса Любов Василівна Забашта (1918-1990).

Лист 1959 року, адресований Андрію Малишку і Любові Забашті, передав у 1990-х роках до фонду Андрія Малишка син поетеси, Ігор Валентинович Забашта.

Запрошуємо до читальної зали архіву-музею ознайомитися з листами Василя Стуса до Віри Вовк, Любові Забашти, Михайлини Коцюбинської та Андрія Малишка.

  

22, 4, 200, 1 22, 4, 200, 1 зв 22,4,200004

Лист В. Стуса до Л. Забашти.
Рук. 23 січня 1960 .
ф. 22, оп. 4, од. зб. 2003, арк.1.
ф. 22, оп. 4, од. зб. 2003, арк.1 зв.
ф. 22, оп. 4, од. зб. 2003, арк.4. (конверт)

517, 2, 691, 7   807 

А. Малишко з дружиною поетесою Любов’ю Забаштою
1959 р. Копія ЦДАМЛМ України
ф. 517, оп. 2, од. зб. 691, арк. 7.

img002

Особова справа В. Стуса про його роботу в ЦДІА УРСР у м. Києві.
Рук., маш. 7 січня - 28 травня 1966 р.
ф. 1148, оп. 1, од. зб. 5.