Ніна Головченко — біографія

Ніна Іванівна Головченко — педагог, літературний критик, журналіст; кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України.

Життєпис

Походить з родини сільського вчителя (с. Богданівка, Яготинського району, Київської обл.)

Після закінчення Богданівської середньої школи здобула вищу освіту.

Разом із чоловіком Головченком Олександром Івановичем виховала двох доньок, Наталію і Тетяну.

Проживає в м. Києві.

Освіта

1977–1981 — філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (тепер Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), кваліфікація вчителя російської мови та літератури. Диплом з відзнакою  ЖВ — 1 № 122484.

1999–2002 — Київський міжрегіональний інститутудосконаленнявчителів ім. Б. Грінченка, повна вища освіта, кваліфікація вчителя зарубіжної літератури.Диплом з відзнакоюКВ № 21271902

2009 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Структурно-стильовийаналізхудожнього тексту в старших класахзагальноосвітньоїшколи» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 055748 (рішення президії ВАК України від 18 листопада 2009 року).

Атестат доцента кафедри видавничої справи та редагування 12ДЦ № 031040 (рішення Атестаційної колегії МОНМС України від 29 березня 2012 року).

Із 2014член НаціональноїспілкижурналістівУкраїни (посвідчення №3386).

Підвищення кваліфікації:

2011—Тренінги в рамках проекту «Підвищення якості фахової освіти з нових медіа та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах та брала участь у розробці навчальних програм з новітніх медіа». Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка, МФ «Відродження». (Сертифікат від 30.08.2011).

2012 —Тренінги в рамках проекту «Підвищення якості фахової освіти з новітніх медіа та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах в обсязі 72 год». Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка, МФ «Відродження». (Сертифікат від 15.09.2012).

Кар'єра

Працювала учителем російської мови та літератури, учителем зарубіжної літератури в м. Біла Церква, в м. Києві.

Із 2003 року викладала в Університеті «Україна» (дисципліни: історія зарубіжної літератури; літературний стиль; літературно-художня критика і ЗМІ). Працювала на посадах викладача, доцента кафедри видавничої справи та редагування, доцента кафедри журналістики.

З 2011 до 2017 року на посаді директора Імідж-центру Університету «Україна» ініціювала створення Студентського медіа-центру університету; відновила діяльність літературної студії «Горлиця», до керівництва якою запросила письменників Г. Горового, Тетяну Череп-Пероганич, Сергія Пантюка.

З 2013 по 2017 уклала три числа альманаху «Горлиця», збірник творів «Люблю життя!» (спільно зі С. Патрою), які побачили світ в університетському видавництві і куди ввійшли вірші та проза Г. Горового, О. Радушинської, С. Патри, А.Загребельної та ін. обдарованих випускників університету.

З 2017 і донині працює на посаді наукового співробітника Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Експерт 2 етапу премії «Еспресо. Вибір читачів» у номінації «Доросла література» (2017).

Від 2017 — керівник інтернет-проекту «Культурна референтура ОУН».

Коло наукових інтересів: методика викладання літератури модернізму, постмодернізму.

Як літературний критик спеціалізується на явищах сучасного літературного процесу.

Журналістські публікації присвячені темам інклюзії та сучасної культури.

Праці

Є автором понад 55 наукових друкованих праць, навчального посібника з грифом МОН «Література модернізму: художній стиль, методика вивчення» (2011) та понад 100 публікацій в періодичних інтернет-виданнях і друкованих ЗМІ. Зокрема:

Наукові, навчально-методичні публікації:

 1. «Снігова королева» Г. К. Андерсена. Провідні мотиви та символи казки.. Зарубіжна література. 2002. № 40. С. 5–6
 2. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму (до вивчення творів Кнута Гамсуна «Пан», М.Коцюбинського «Цвіт яблуні», І. Буніна «Легке дихання»). Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 2. С. 9–16 (фахове видання).
 3. Творча манера Марселя Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма (Структурно-стильовий аналіз тексту вставної повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу»). Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2006.  № 3. С. 40–49 (фахове видання).
 4. Дослідження авторської концепції шляхом аналізу структурно-стильових домінант твору (на прикладі психологічного есе Джеймса Джойса у стилі «потоку свідомості» «Джакомо Джойс»). Зарубіжна література в школах України. 2006. № 1. С. 43–50.
 5. Структурно-стильовий шлях аналізу художнього тексту: деякі аспекти термінології. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2007. № 2. С. 35–39 (фахове видання).
 6. Чи забезпечують чинні програми з літератури вивчення учнями категорії стилю. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2007. № 10. С. 4–6 (фахове видання).
 7. Структурно-стильовий аналіз ліричного есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс».Мова і культура. ХУ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. К.: ВД Дмитра Бураго. 2007. Випуск 9. Том Х (98). С. 245–252 (фахове видання).
 8. Вступні заняття як важлива складова структурно-стильового шляху аналізу художнього тексту (на прикладі вивчення літератури модернізму). Зарубіжна література. 2008. № 21. С. 1–21.
 9. Стильові константи і стильова домінанта як одиниці структурно-стильового шляху аналізу художнього тексту. Мова і культура. ХУІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. К.: ВД Дмитра Бураго. 2008. Випуск 10. Том Х (110).С. 188–195 (фахове видання).
 10. Актуальні проблеми вивчення художнього тексту з урахуванням стилю. Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: від класики до постнекласики». 03 квітня 2009 р. Київський міський педагогічний університет імені  Бориса Грінченка // Методологія. Імена. Тенденції : Збірн. наук. праць (філологічні науки) : № 1−2 / Ред. колегія О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, Н. П. Неборсіна та ін. К. : Київськ. ун-т імені  Бориса Грінченка, 2010.  с. 44−47
 11. Концепція світу і людини в літературі імпресіонізму (на прикладі етюду М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»). Матеріали науково-практичної конференції «Феномен Михайла Коцюбинського у художніх вимірах українства», що відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.Коцюбинського 16−17 вересня 2009 р. до 145-річчя від дня народження М.Коцюбинського // Режим доступу: kotsubinsky.org/load/0-0-0-10-20
 12. Інтертекстуальність як провідна ознака казки на новий лад «Червона шапочка» Євгена Дударя. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». Випуск 3.Камянець-Подільський : ПП «Медобори»-2006», 2009.  с. 156−160 (фахове видання).
 13. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної  літератури. Українська література в загальноосвітній школі. 2010. № 11. с. 7−11 (фахове видання).
 14. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної світової літератури: мультимедійна лекція [Електрон. ресурс] / Головченко Н. І. К: В-во Ун-т «Україна», 2011. 1 СD. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bxhe0bSlbqk
 15. Література модернізму: художній стиль, методика вивчення [Текст]  / Навчальний посібник. К. : Освіта України, 2011. 236 с. Гриф МОНУ(Лист № 1/11− 2673 від 04.04.2011 р.).
 16. Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю. Освіта регіону. К.: Університет «Україна», 2011. Вип. № 5. С. 88−94 (фахове видання).
 17. Новітні медіа та комунікаційні технології. Комплекс навчальних програм для спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю». К. : Паливода А.В., 2012. – 412 с. // Василик Л.Є., Вербовий Р.М., Ворона А.Г., Гвоздєв В.М. та ін.
 18. Роман Люко Дашвар «БИТІ Є» (2012) як український варіант масової літератури. Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. 2013. № 7/8. С. 56−60.Бібліогр.: 15 назв. (фахове видання).
 19. Жанр колективного літопису в сучасній українській літературі (на прикладі проекту О. Забужко «Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву»). Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. 2015. № 2. С. 56−60. Бібліогр. : 5 назв. (фахове видання).
 20. Навчально-методичний комплекс: Історія зарубіжної літератури ХІХ, ХХ ст. К. : Університет «Україна», 2013, 2016. с. 154.
 21. Верлібр як форма сучасної української поезії (на прикладі збірки «Вірші з війни» Бориса Гуменюка (2015). Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. ‒ К.: Університет «Україна, 2016.№1 (42). С. 81−91 (Фахове видання) [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna%20robota/Elektronni_vidannya/Osvita-regionu/osvita_regioniv_1_2016.pdf
 22. Поезія у прозі як один із жанрових пріоритетів письменника Бориса Гуменюка. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Філологічні науки (літературознавство). Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017, № 2 (20). с. 66−74. (Фахове видання)
 23. Актуальні проблеми тлумачення наукового терміну в енциклопедичній статті (на прикладі літературознавчих категорій) /Енциклопедичні видання в сучасному просторі. Колективна монографія. За ред. А. М. Киридон. К. : Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. 312 с. С. 261−278.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/

Рецензії

 1. Книга про український феномен. 02.02.2015. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/02/02/074710.html
 2. Нові форми промовляння давно відомих істин. 02.07.2015. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/07/02/093328.html
 3. Роман Степана Процюка «Руйнування ляльки» у руслі імагологічного аналізу. 22.09.2015. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/09/22/074742.html
 4. «Найпаскудніші представники нашої національної наволочі…» 15.04.2016.Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/04/15/073328.html
 5. Поезія у прозі як один із жанрових пріоритетів письменника Бориса Гуменюка. 25.07.2016.Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/07/25/095453.html
 6. Про «Чарунки долі» ВахтанґаКебуладзе. 27.08.2016. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/08/27/093520.html
 7. Про Пантюка, Тимка і Шкоду. 09.10.2016. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:   http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/10/09/201908.html
 8. Верлібр як форма сучасного вірша. Про «Вірші з війни» Бориса Гуменюка. 17.01.2016. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2016/01/17/122451.html
 9. Коли цвіте лякація… 17.05.2017. Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/05/17/073244.html
 10. «Ця війна залишила рельєфний відбиток солдатського берця…» 02.06.2017. Буквоїд. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/06/02/072207.html
 11. Істина криється в деталях або Автопортрет митця в умовах АТО. 06.07.2017.Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/06/083538.html
 12. Іван Андрусяк для дітей і про дітей. 27.07.2017. Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/07/27/071737.html
 13. Про «відмороженого» Пашу Сергія Жадана. 24.05.2018.Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/05/24/072033.html

Публікації у ЗМІ

 1. У Києві відбулася прем’єра документального фільму «Академік Дмитро НАЛИВАЙКО». 04.04.2016. Жінка-Українка. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/node/6857
 2. Катерина Білокур – цар-колос Богданівки. 13.06.2017. Жінка-Українка. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://ukrainka.org.ua/node/7874
 3. Замітки експерта книжкової премії. 02.09.2017. Авторська колонка. Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/column//2017/09/02/104327.html
 4. У Києві презентували «Антологію української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана». 02.10.2017. Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2017/10/02/113948.html
 5. Молитва нехрещених. 26.11.2017. Жінка-Українка. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://ukrainka.org.ua/node/8139
 6. КІБОРГИ: кіно про війну, націоналістів і «толерастів». 20.12.2017. Культурна референтура ОУН. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://kroun.info/iz-pershih-vust/kiborgi-kino-pro-viynu-natsionalistiv/
 7. Українцям варто частіше слухати сатирика Євгена Дударя, а не політиків. 30.01.2018. Культурна референтура ОУН. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://kroun.info/iz-pershih-vust/ukrayintsyam-varto-chastishe-sluhati-satirika-yevgena-dudarya-a-ne-politikiv/
 8. Мізерна пенсія – незагойна рана на маминому серці, або як пенсійна реформа обійшла радянських колгоспників. 30.03.2018. Жінка-Українка. [Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://ukrainka.org.ua/node/8287
 9. Нагородили лауреатів премії «Глиняний кіт-2018». 16.04.2018.Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/events/premii/2018/04/16/092433.html
 10. Сергій Пантюк про творчість крізь призму фестивалю «Віршень». 02.03.2018.Буквоїд.[Електрон. ресурс] // Режим доступу:http://bukvoid.com.ua/events/interview/2018/03/02/132007.html
 11. Богдан Пажимський: Коли кожне село буде почуватися пупом землі, отоді постане Україна. 28.05.2018. Культурна референтура ОУН. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://kroun.info/iz-pershih-vust/bogdan-pazhimskiy-koli-kozhne-selo-bude-pochuvatisya-pupom-zemli-otodi-postane-ukrayina/